Op weg naar duurzamer

De windmolen, voor opwekking van onze eigen energie, is geplaatst eind maart 2020! Het gebouw wordt verwarmd met warmtepompen. De energie voor die pompen komt nu van de eigen windmolen!

Kringloopwinkel de Wolden

Met de nieuwe windmolen

Oorspronkelijke doel

Leden van de Christelijke Muziekvereniging Bergklanken hebben de verkoop van tweedehands goederen op zich genomen om de vereniging financieel te steunen. Echter groeide dit al snel uit zijn jasje. 

Omdat de verkoop van tweedehands goederen maar bleef groeien is er toen een stichting in het leven geroepen onder de naam AMKS, wat staat voor Actief voor Muziek, Kerk en Samenleving. Men huurde de helft van een bedrijfspand en begon een kringloopwinkel. Groei bleef echter niet uit, het gehele pand werd gehuurd en op 1 februari 2019 werd en compleet nieuw eigen pand geopend! Nu is kringloopwinkel “De Wolden” vergelijkbaar met een warenhuis.

Niet alleen de muziekvereniging wordt ondersteund, maar ook de vijf diaconieën van de kerken in Berghuizen, Koekange en Ruinerwold. Het diaconaal verband De Wolden steunt een ieder, die hulp nodig heeft. Het stichtingsbestuur ontvangt jaarlijks een lijst, met daarin de goede doelen, die zij gesteund hebben. Zo weten wij waar het geld van de kringloop naar toe is gegaan. Het geld wordt door de kringloopwinkel gegenereerd uit de verkoop van overtollige goederen, die ons geschonken worden. Ook gehele inboedels van op verzoek leeg gehaalde huizen horen hier bij.

Vrijwilligers

Alle medewerkers, inclusief het stichtingsbestuur, bestaan louter uit vrijwilligers, dat zijn er inmiddels meer dan 120. Zij doen het werk voor een kerststol met boter en een paasei. Een gezamenlijke bijeenkomst met Nieuwjaar zat er dit jaar even niet in. De vrijwilligers werken in verschillenden “ploegen”: ophalers-, wegbrengers-, winkelbevoorrading, winkelbediening, schoonmakers en opruimers, enz. Wilt u graag meehelpen als vrijwilliger? Neem gerust contact op om u te oriënteren of u in één van de “ploegen” past.

Recycling

Alles wat niet verkocht wordt, wordt zo verantwoord mogelijke afgevoerd in afzonderlijke containers voor: papier, hout, metalen, kleding, electronica, bruingoed, witgoed en grijs afval. Alles wordt door de vrijwilligers uit elkaar gehaald en gesorteerd.

Ook u kunt meewerken aan een goede recycling. Let op acties in uw gemeente en breng afval bij de gemeente depots. Alles wat nog bruikbaar is voor een ander verkopen we graag in onze winkel.

De doelen die wij steunen:

Stichtingen en doelen

Die Kringloop de Wolden steunt via Muziekvereniging de Bergklanken en de diaconieën van:

  • Protestantse Gemeente Koekange
  • Gereformeerde Kerk Berghuizen
  • Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt, Ruinerwold / Koekange
  • Hervormde Gemeente Blijdenstein
  • De Kapel, Ruinerwold