Op weg naar duurzamer

De windmolen, voor opwekking van onze eigen energie, is geplaatst eind maart 2020! Het gebouw wordt verwarmd met warmtepompen. De energie voor die pompen komt nu van de eigen windmolen!

gebouw Kringloopwinkel de Wolden met windmolen en warmtepomp

Oorspronkelijke doel

Leden van de Christelijke Muziekvereniging Bergklanken hebben de verkoop van tweedehands goederen op zich genomen om de vereniging financieel te steunen. Echter groeide dit al snel uit zijn jasje. 

Omdat de verkoop van tweedehands goederen maar bleef groeien is er een stichting in het leven geroepen onder de naam AMKS, wat staat voor Actief voor Muziek, Kerk en Samenleving. Men huurde de helft van een bedrijfspand en begon een kringloopwinkel. Groei bleef echter niet uit, het gehele pand werd gehuurd en op 1 februari 2019 werd en compleet nieuw eigen pand geopend! Nu is kringloopwinkel “De Wolden” vergelijkbaar met een warenhuis.

Goede doelen

Niet alleen de muziekvereniging wordt ondersteund, maar ook de vijf diaconieën van de kerken in Berghuizen, Koekange en Ruinerwold. Het diaconaal verband De Wolden steunt een ieder, die hulp nodig heeft. Het stichtingsbestuur ontvangt jaarlijks een lijst, met daarin de goede doelen, die zij gesteund hebben. Zo weten wij waar het geld van de kringloop naar toe is gegaan. Het geld wordt door de kringloopwinkel gegenereerd uit de verkoop van overtollige goederen, die ons geschonken worden. Ook gehele inboedels van op verzoek leeg gehaalde huizen horen hier bij. We hebben in 2022 bijgedragen aan een auto voor de voedselbank en organisaties die vluchtelingen opvangen. Al hoewel het ‘goede doelen geld’ verdeeld wordt door de diaconieën, heeft de AMKS ook de vrijheid om in geval van een ramp direct te handelen om materieel of financieel te steunen.

Vrijwilligers

Alle medewerkers, inclusief het stichtingsbestuur, bestaan louter uit vrijwilligers, dat zijn er meer dan 120. De vrijwilligers werken in verschillenden “ploegen”: ophalers-, wegbrengers-, winkelbevoorrading, winkelbediening, kassamedewerkers, schoonmakers en opruimers. Wilt u graag meehelpen als vrijwilliger? Neem contact op om u te oriënteren of u in één van de “ploegen” past. We kunnen altijd helpende handen gebruiken, het is gezellig samen de schouders er onder te zetten. Al dat werk wordt verzet voor een gezellige avond eens per jaar en een traktatie met feestdagen. De opbrengst gaat naar goede doelen.

Recycling

Alles wat nog bruikbaar is voor een ander verkopen we graag in onze winkel. Alles wat niet verkocht kan worden, wordt zo verantwoord mogelijke afgevoerd in containers voor: papier, hout, metaal, kleding, electronica, bruingoed, witgoed en grijs afval. Het meeste wordt door de vrijwilligers uit elkaar gehaald en gesorteerd. Metaal en oud papier bijvoorbeeld wordt doorverkocht. Ook u kunt meewerken aan goede recycling. Let op acties in uw gemeente en breng afval bij de gemeente depots. 

Zie op de pagina “goede doelen” voor een overzicht waaraan in 2022 geld gestort is namens de plaatselijke diaconieën.

Via de diaconieën van de plaatselijke kerken (Gereformeerde kerk Ruinerwold/Koekange, Hervormde Kapel, Kerk Blijdestein, Hervormde Kerk Koekange, Gereformeerde Kerk Vrijgemaakt Ruinerwold/Koekange kunnen organisaties e.o. stichtingen een aanvraag indienen. Deze moet goed onderbouwd worden waarom men een bijdrage wil.