Op weg naar duurzamer

Het gebouw wordt verwarmd met warmtepompen. De energie voor die pompen komt van de eigen windmolen! Sinds maart 2020 staat die molen op ons terrein. De netto opbrengst van stroomlevering aan het net wordt toegevoegd aan de goede doelen.

gebouw Kringloopwinkel de Wolden met windmolen en warmtepompen

ALLES VOOR HET GOEDE DOEL

Kringloop de Wolden is ontstaan uit Leden van de Christelijke Muziekvereniging Bergklanken zij verkochten tweedehands goederen om de vereniging financieel te steunen. Omdat de verkoop van tweedehands goederen maar bleef groeien is er een stichting in het leven geroepen onder de naam AMKS, wat staat voor Actief voor Muziek, Kerk en Samenleving. Men huurde een bedrijfspand en begon een kringloopwinkel. Groei bleef echter niet uit Op 1 februari 2019 werd en compleet nieuw eigen pand geopend aan de Westerweiden 72 te Ruinerwold

Goede doelen

Het geld wordt door de kringloopwinkel gegenereerd uit de verkoop van overtollige goederen, die geschonken worden. Ook inboedels van op verzoek leeggehaalde huizen horen hierbij. De opbrengst na aftrek van onkosten worden verdeeld: De diaconieën van de lokale kerken in Berghuizen, Koekange en Ruinerwold krijgen gelden die zij uit kunnen geven aan goede doelen. Muziekvereniging de Bergklanken wordt ondersteund voor o.a. opleiding leerlingen. De plaatselijke dorpsbelangen Ruinerwold, Berghuizen, Weerwille, Koekange, Koekangerveld en Oosteinde krijgen gelden om deze in te zetten voor maatschappelijke doeleinden in hun dorp. AMKS heeft ook de vrijheid om in geval van een ramp direct te handelen om materieel of financieel te steunen. Het stichtingsbestuur ontvangt jaarlijks een lijst, met een overzicht waar de gelden aanbesteed zijn.

Zie op de pagina “goede doelen” voor een overzicht waaraan in 2023 geld gestort is namens de plaatselijke diaconieën en Dorpsbelangen.

Wilt u gelen aanvragen? Via de diaconieën van de plaatselijke kerken en de plaatselijke Dorpsbelangen kunnen organisaties e.o. stichtingen een aanvraag indienen. Deze moet goed onderbouwd worden waarom men een bijdrage wil.

Vrijwilligers

Alle medewerkers, inclusief het stichtingsbestuur, bestaan uit vrijwilligers, dat zijn er inmiddels meer dan 120. De vrijwilligers werken op verschillende afdelingen; zoals kleding, elektra, boeken/cd’s , schilderijen, huishoud, magazijn en kassa,

Ook vervult de kringloopwinkel een sociale functie voor de vrijwilligers, het is een manier om de contacten te onderhouden. De vrijwilligers zien elkaar als één grote familie. Wilt u graag meehelpen als vrijwilliger? Neem gerust contact op om u te oriënteren. Mail: secretariaat@kringloopdewolden.nl

Recycling

Alles wat niet verkocht wordt, wordt zo verantwoord mogelijke afgevoerd in afzonderlijke containers voor: papier, hout, metalen, kleding, elektronica, bruingoed, witgoed en grijs afval. Alles wordt door de vrijwilligers uit elkaar gehaald en gesorteerd om zo min mogelijk grijs afval over te houden. Voor papier, ijzer en kleding kunnen we soms per container nog opbrengst generen. Voor cartridges en batterijen staan inzamelbakken in de winkel. Oude telefoons gaan ook naar een goed doel.