De plaatselijke diaconieën hebben afgelopen jaar de volgende doelen gesteund
• Adoptie gezin Albanié
• Adoptie kind via Compassion
• Noodhulp Oekraine
• Dorcas
• Jeugd met een opdracht
• Hulphond voor Jolieneke
• Multifunctioneel speelveld Oosteinde
• De Baander PGM
• Opvanghuis voor Tienermoeders
• Paasgroet naar de gemeente
• LoZ Amsterdam
• Gift Het Ambacht Ruinerwold
• Vervanging EAD Ruinerwold en omgeving
• Noodhulp Pakistan
• Dorcas
• Winterhulp Oekraine via Baptistengemeente
• Voedselbank
• Schoolplein Arendsvleugel
• Odensehuis
• Pastoraal Diaconaal centrum de Herberg
• Werkgroep ziekenpastoraat UMCG
• Het Rode Kruis
• Voedselbank Ruinerwold
• Kerstattenties 80+ers
• Stichting Jeugd met een opdracht
• Hospice Meppel en Omstreken
• Stichting als Kanker je raakt
• Bartimeus
• Stichting Simavi
• Lepra zending
• Stichting vrienden van Greijdanus
• Stichting Hulp voor Helden
• Open Doors
• Stichting E&R
• Stichting schreeuw om leven
• ZOA Nederland
• Stichting NGW Stefan en Thea
• Dit Koningskind
• VBOK
• Van Boeijen Broekhuizen
• Stichting Omgaan met Pesten
• Leger de Heils
• Stichting TEAR
• Stichting LPB media
• Speeltuin vereniging de Hommel
• Kinderclubwerk Koekange
• Bijdrage inrichting kerk
• Kerstattentie gemeenteleden – Elisabeth
• Hospice Hoogeveen
• Stichting Theole
• St. Unite in Christ, daken voor Armenië
• Regionaal/diaconaal fonds Groningen/Drenthe
• Kerk in Actie noodhulp